top of page

Bærekraft, ledelse og 3 verktøy til oppgaven


FN har satt 17 mål for bærekraftig utvikling på vår blå planet. Mål #17 heter “Samarbeid for å nå målene", og peker på at vi trenger nye og sterke partnerskap for å lykkes med bærekraftsmålene. Spørsmålet er i hvilken grad din virksomhet satser på samarbeid; hvem du vil samarbeide med, og om dere har nødvendig samarbeidskompetanse til å lykkes?


Fra profitt til trippel bunnlinje Vestre er et norsk selskap som har satset stort på bærekraftig produksjon av utemøbler. For dem er miljøaspekt en integrert del av hvordan de bygger sin nye fabrikk med det klingende navnet “The Plus” - og skal med andre ord skape en form for merverdi. Selskapet ivaretar dessuten en del sosiale bærekraftsprinsipper i sin produksjon for å styrke det totale bærekraftregnskap. Administrerende direktør i Vestre innrømmer at det har vært på bekostning av den økonomiske bunnlinjen når de balanserer “De tre P’ene”:

  • People: den sosiale bunnlinjen

  • Planet: den miljømessige bunnlinjen

  • Profit: den økonomiske bunnlinjen

Dette åpner for en rekke perspektiver ledere må ta stilling til for å bidra til et mer bærekraftig samfunn. I tråd med prinsippene i FN’s mål #17 fordrer det en transparens i verdikjedene hver aktør ikke alene har ansvar for.


De som er best på samarbeid vinner!

Det er mye som skal klaffe om et prosjekt skal bli vellykket. En god problemstilling og et klart mål. Men også evnen til å jobbe godt i lag slik at man kommer raskt i gang med oppgavene. Særlig når man ikke kjenner de andre prosjektdeltakerne godt. Da går mye tid med til “å forstå hverandre”, finne “sin plass” før man blir produktiv. Vi kaller det samhandlingskompetanse. Enkelt forklart betyr det at man er aktiv kommuniserende, lytter og justerer seg etter andre og er villig til å inngå i en diskusjon og underveis lære noe nytt. Evnen til å inngå kompromisser og kaste “gammel kunnskap på båten” uten å være redd for å tape prestisje er uvurderlige ferdigheter når man skal inngå samarbeid med nye partnere og sette opp felles prosjekter hvor målet er klart, men løsningen ukjent.


Teknologi kan hjelpe til å sette sammen de beste teamene!

Vårt Human Capital Management-system (HCM) har vist seg egnet til oppgaven. På kort tid kan du kartlegge personlig arbeidsstil, og derfor hvilken rolle man presterer best med i teamet - på tvers av selskap. Eksempelvis trenger vi en deltager i rollen som den visjonære idemakeren. Vi trenger også en mer realistisk deltaker med et utpreget “her og nå”-perspektiv. Men viktigere enn ulikheten er at vi også måler evnen til å kommunisere og samhandle på tvers av ulikhetene. At teamet evner å utnytte den energien som ligger i meningsbrytningen og skaper fremdrift.


Et HCM system er et bærekraftig verktøy for fremtidens organisasjoner. Slik at når du har funnet ut av hvem du skal samarbeide med og setter sammen prosjektgruppen med kompetanse fra ulike kompetanseområder og bedriftskulturer, må du sørge for at den menneskelige faktoren blir mest mulig forutsigbar. Det gir de beste forutsetninger for å løse problemet og redde vår blå planet!0 kommentarer

コメント


bottom of page