Organisasjonsutvikling

Effektive organisasjoner er et mål for alle ledere. Men frustrasjon og tapt energi oppstår i de fleste organisasjoner. Energi som skulle blitt brukt på kundearbeid, faglig utvikling og gitt økonomiske resultater.

Utfordringen er ofte sviktende dialog, ulike forventninger og ulikheter i væremåte. Vi identifiserer utfordringene i din prestasjonscelle, har verktøy til å løse de med varig effekt.

Vårt teamutviklingsverktøy WIND tar utgangspunkt i 4 likestilte arbeidsstiler. Alle 4 er nødvendige i en organisasjon og alle har et «naturtalent» - den arbeidsstilen hvor vi opplever mestring og henter energi. Dette blir gjerne din prefererte «arbeidsstil».

De andre arbeidsstilene gir mindre mestringsfølelse. Da blir du i større grad avhengig av teamet rundt seg for å prestere godt. Derfor gjelder det å ha kontroll over humankapitalen i virksomheten og å bygge prestasjonsceller med komplementære ferdigheter.

Arketyper - 4 arbeidsstiler

Lytte og sendemekanismer er en forutsetning for å håndtere ulikheter i arbeidsstiler.
Både for mye og for lite kommunikasjon gir utfordringer. Team som har balanse i lytte- og sendemekanismene krever mindre oppfølging og ledelse – de bedriver selvledelse.

Organisasjoner som er velkomponerte evner å skifte mellom arbeidsstiler i møte med skiftende behov og omgivelser. Det krever et realistisk selvbilde og gode sosiale evner – noe så enkelt som å kunne snakke sammen!
Våre testmoduler avdekker mye. Men de pedagogiske arbeidsmøtene vi legger opp til er viktigere. Målet er å hjelpe hver enkelt til økt selvinnsikt og skape motivasjon for trening. Vi leverer:

  • Økt selvinnsikt - hvordan du fremstår i andres øyne

  • Pedagogiske begreper som er enkle bruke

  • Personprofiler

  • Enkel tilgang til profiler i kundeportalen

  • Økt dialog og trening i hverdagen

 

Richard Wicklund-Hansen utviklet Personlig Assessment Test i 1979 med det for øye å velge ut de beste selgerne – de med balanse mellom egodrive og empati. Professor David G. Mayer og Herbert M. Greenberg var direkte inspirasjonskilder og partnere i dette arbeidet. Senere har WHI utviklet WIND som teamutviklingsverktøy basert på Adizes Institute (USA) og Børge Stensbøl sine erfaringer fra Olympiatoppen  («Den gode prestasjonskulturen», 2012). Egne erfaringer med Cathrine Juell sin D-SCOR-modell er lagt til grunn for utviklingen av pedagogikken i WIND samt nyere tids forskning blant annet fra HumankapitalGruppen/Business IQ.

© Wicklund-Hansen 2019