Om oss

Menneskene i en organisasjon er av de viktigste innsatsfaktorene for verdiskaping. I Wicklund-Hansen jobber vi med ledere i organisasjoner for å øke våre kunders konkurransekraft gjennom et strategisk perspektiv på HR.

Rådgivning fra 1979 til i dag

Vi bistår våre kunder med tjenester innenfor rekruttering, organisasjonsutvikling og persontesting. Vi bygger kultur for prestasjon, og utvikler ledere og medarbeidere. Vi gjør rekrutteringer, og effektiviserer team med verktøyet WIND.

Lars Kvam Kristoffersen tok over

Wicklund-Hansen i 2018 og driver det i dag. Visjonen med å ...

Den 4. industrielle revolusjon krever økt endringstakt og hurtig innovasjon. Organisasjoner er avhengig av team som i størst mulig grad leder seg selv.

Before they have received even a day of training, the best salespeople already have two seemingly incompatible qualities in abundance: empathy with customers and a need to overcome their hesitation to buy.

- Mayer & Greenberg

Det var Rickard Wicklund-Hansen som startet Wicklund-Hansen i 1979. På 70-tallet innledet Rickard et samarbeid med professorene Mayer & Greenberg om testmetodikk Personal Assessment Test (PAT) i USA. PAT peker på balanse mellom empati og ego-drive som viktige egenskaper for å lykkes med salg. I 2006 publiserte Harvard Business Review en artikkel om studiene som du kan laste ned her.

WIND metodikken som benyttes av oss i dag er inspirert av PAT. Vi utnytter empati og egodrive til å skape nødvendig fremdrift i team.

Wicklund-Hansen har gitt ut boken "Rekrutteringsmanualen" (Hegnar Forlag). Boken gir tips til hvordan man best kan utføre en ansettelse og går gjennom hele prosedyren, fra hvordan man leser søknader til opplæringssituasjonen. Den selges hos norske bokhandlere.

Last ned

WIND - et verktøy for effektive team

Så godt som alle virksomheter har én ting felles - verdiskapningen skjer gjennom samarbeid mellom individer. Verdiskapningen skjer på tross av friksjon, interessemotsetninger og ulike perspektiver. Derfor blir bedrifters evne til å sette sammen velfungerende team en viktig suksessfaktor.

01. Software a service

Med WINDTM tilbyr vi teamutvikling “as a service” som et månedlig abonnement for medarbeidere i din bedrift.

03. Arketyper

WINDTM har et narrativ med arketyper som gjør det enkelt å implementere i praksis. Vi oppnår derfor raskt effekt gjennom veiledning og rådgivning. 

Les mer

02. Skybasert

Vi legger vekt på gode brukeropplevelser og gir kundene tilgang til alle profiler i kundes unike nettportal.

04. Grunnlag

WINDTM er basert på Adizes Institute, og Børge Stensbøl sine erfaringer fra Olympiatoppen («Den gode prestasjonskulturen»). Erfaring med

D-SCOR-modellen er også lagt til grunn for utviklingen av WIND, samt HumankapitalGruppen/Business IQ.

Ønsker du å vite mer?

Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat.

Wicklund-Hansen

Wicklund-Hansen Internaional AS

Torggata 15

0181 Oslo

post@wicklund-hansen.no

Portal

Blog

Personvernerklæring

  • LinkedIn
  • Facebook
  • YouTube