Persontesting

Effektive organisasjoner er et mål for alle ledere. Samtidig møter de fleste organisasjoner utfordringer som påvirker arbeidsmiljøet og resultatene, ofte grunnet ulikheter i tenke- og væremåte hos medarbeiderne. Vi tror på at komplementære ferdigheter i et team skaper bedre forretningsmessige resultat. Vi har verktøyet for å kartlegge ditt team!

Persontesting med WIND

WIND lar oss kartlegge prestasjonscellen og gjør det mulig å sette sammen team hvor medarbeiderne kompletterer hverandres styrker og svakheter i arbeidshverdagen. Testen er intuitiv for brukeren og alltid tilgjengelig på vår webmodul. Den gjennomføres på ca 15 minutter.

Dette måler testen

Fire arbeidsstiler

WIND måler 4 likestilte arbeidsstiler. Alle har et «naturtalent» - den arbeidsstilen hvor vi opplever mestring og henter energi. Naturtalentet påvirker hvordan vi løser oppgaver, og som leder gjelder det å bygge prestasjonsceller med balanse mellom de 4 komplementære ferdighetene. Det er virksomhetens humankapital.

Samhandlingskompetanse

Team med balanse i lytte- og sendemekanismene krever mindre oppfølging og ledelse. De mestrer variasjon og folk som er annerledes enn seg selv - de bedriver selvledelse. 

Worker

Worker er opptatt av det som kan forsinke 

produksjonen eller effektiviteten. 

Kan oppleves for kritisk i andres øyne. 
Faresignal: Martyrkultur.

Integrator

Integrator er opptatt av menneskene og involverer flere i å løse oppgaver. Kan gjøre seg for avhengig av andres støtte. 
Faresignal: Kappevender.

Navigator

Navigator er initiativrik og peker retning. Tror at alt er mulig og kan være for bredpenslet - overse (viktige) detaljer. 

Faresignal: Brannstifter.

Discipline

Disciplin er forutsigbar innenfor avtalen og overholder sine plikter. Kan gjøre seg for avhengig av rammene. Faresignal: Byråkrati.

Lytte

Vi måler empati og rasjonalitet. Evne til å fange opp signaler, og skille sak og følelser.

Sende

Vi måler energi og egodrive. Si fra og markere, og ønske om å vinne fram med sitt resonnement.

Interesser

Vi måler interesser, med utgangspunkt i tre ulike områder - kommersiell, mennesker, teknologi

Fordeler med WIND

WIND er et kraftfullt profileringsverktøy som i tillegg til kompetanse og erfaring setter oss i stand til fordele arbeidsoppgaver basert på de menneskelige egenskapene til de ansatte. WIND har gitt oss et konkurransefortrinn.

—  Terje Brand, Daglig leder, Imemo

Organisasjonsutvikling skal være konkret og knyttet til forretningsmessige mål. Vi skaper motivasjon til endring gjennom veiledning i grupper der den kollektive leveransen forbedres gjennom å dyrke talentene i hver enkelt og dermed økt motivasjon i jobben.

WIND bidrar med:

 • Økt selvinnsikt
   

 • Modeller som er enkle å forstå
   

 • Bedre kommunikasjon 
   

 • Enkel tilgang til profiler i kundeportalen
   

 • Økt tempo i selvledede team

Ønsker du å vite mer?

Ta kontakt med oss for å få mer informasjon om WIND og hvordan vårt verktøy kan hjelpe din bedrift med teamutvikling 

Wicklund-Hansen

Wicklund-Hansen Internaional AS

Torggata 15

0181 Oslo

post@wicklund-hansen.no

Portal

Blog

Personvernerklæring

 • LinkedIn
 • Facebook
 • YouTube