DSC00691.jpg

Rekruttering

Wicklund-Hansen tilbyr er rekrutteringsprodukt som går gjennom tre faser. Vi tilrettelegger for en vellykket ansettelse med bistand fra tiltredelsestidspunktet og i tre måneder - den verdifulle onboardingsfasen.

01. Kartlegging

Ved en ansettelse kartlegger vi eksisterende teammedlemmer med vårt profilskjema WIND. Det gjør at vi kan skape en tydeligere rollebeskrivelse og bedre vite hva vi ser etter i en ny kollega, som vi deretter kan bruke som 

selekteringskriterium gjennom rekrutteringsprosessen.

Les mer om WIND 

02. Rekruttering

Når vi har kartlagt den eksisterende prestasjonscellen, er neste steg å finne de rette kandidatene. Her bistår vi gjennom hele prosessen; fra utforming av en kravprofil, til referansesjekk av finalekandidater. 

Vi hjelper deg med blant annet

 • Utformning av kravprofil 
   

 • Utlysning av stillingsannonse 
   

 • Screener kandidater 
   

 • Testing av kandidater med WIND
   

 • Deltar i hele intervjuprosessen
   

 • Utvikler case 
   

 • Referansesjekk 

03. Onboarding

Vi utvikler en tydelig manual for onboarding de første viktige månedene i stillingen. Vi følger opp både kandidat og oppdragsgiver i prøvetid for best mulig utvikling av ansettelsesforholdet. Feedback er en viktig del av en suksessrik onboarding. Vi er der for dere ved tiltredelse, etter tre uker og etter tre måneder.

01. Kravprofil

Sammen med kunde formulerer vi kravprofilen for stillingen med ønskede kvalifikasjoner og egenskaper hos den ideelle kandidaten.

03. Search & selection

Vi gjør både search & selection. Vi gjennomfører screening og headhunting, avhengig hva oppdraget er.

02. Annonsering

Vi bistår med formulering av budskap og kjøp av stillingsannonsering i de kanaler som er best for den aktuelle bransjen og stillingen.

04. En moderne søknad

Med Kandidatfangst gjør vi det mulig å la kandidater vise interesse for en jobb på en litt annerledes måte enn den tradisjonelle.

Les mer i vårt produktark 

Vår filosofi

Wicklund-Hansen setter mennesker i fokus i våre ansettelsesprosesser. Vi ser mer enn CV og søknad, og legger stor vekt ved motivasjon og andre forutsetninger som ligger til grunn for at kandidaten skal trives og lykkes i stillingen. Vi er opptatt av bistå våre kunder med en personlig, profesjonell og rettferdig prosess. Målet er å skape trygge og gode rammer for en vellykket ansettelse. Selskapet skal få mulighet å bli godt kjent med kandidaten gjennom persontesting, faglige case og åpne diskusjoner. Samtidig er det viktig at kandidaten blir godt kjent med selskapet. Dette legger vi tilrette for gjennom blant annet å inkludere flere mennesker fra selskapet i løpet av prosessen for å kunne gi et bedre bilde av arbeidsmiljøet. Vil du vite mer om hvordan vi kan bistå deg?

Wicklund-Hansen

Wicklund-Hansen Internaional AS

Torggata 15

0181 Oslo

post@wicklund-hansen.no

Portal

Blog

Personvernerklæring

 • LinkedIn
 • Facebook
 • YouTube